Aktualności

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna REOLOGIA

16 maja 2017 w Czeladzi (Hotel Szafran) odbyła się XVII Konferencja Naukowo-Techniczna - Reologia w technologii Betonu...

BIULETYN SPCHB - ABC prawidłowego składowania i dozowania domieszek do betonu

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym wydaniem biuletynu SPCHB przygotowanym przez nasze Stowarzyszenie w październ...

Beton i jego składniki - wykład na Polietchnice Łódzkiej

„Beton i jego składniki” – pod takim tytułem Cyprian Pełczyński z firmy Stachema Polska wygłosił...

POLECAMY